“Doanh nghiệp luôn cần một bộ phim giới thiệu về Doanh nghiệp nhưng toát lên sự tự hào về một văn hóa trong Doanh nghiệp”.

Làm phim doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là tập hợp toàn bộ giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình công ty đi vào hoạt động. Trở thành truyền thống và chi phối nếp suy nghĩ cũng như hành vi của nhân sự. Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp có thể đến từ yếu tố vùng miền, quy mô công ty…
  • Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp
  • Nâng cao tinh thần nguồn lực của doanh nghiệp
  • Tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường kinh doanh
  • Thu hút nhân tài, gắn kết nhân sự, tăng cường sự gắn bó của nhân viên với doanh nghiệp.
  • Là công cụ hỗ trợ triển khai chiến lược phát triển
  • Tạo bản sắc doanh nghiệp, giúp tổ chức có đặc điểm nhận dạng riêng.
  • Văn hóa doanh nghiệp cực kỳ quan trọng để xây dựng thương hiệu công ty.
Với mỗi doanh nghiệp thì văn hóa luôn là một thứ rất cần thiết. Văn hóa là luồng gió mát khẽ thổi bên cạnh những nội quy, quy chế chặt chẽ. Nó cũng có thể như sợi dây mềm nhưng được buộc chặt trong Doanh nghiệp. Và nếu định giá thì đúng là vô giá mà có giá trị lớn.

Với 10 năm tư vấn :

Xây dựng và đồng hành cùng các Doanh nghiệp trong sản phẩm phim doanh nghiệp của mình.
Chúng tôi thấu hiểu rằng, việc xây dựng Phim doanh nghiệp không hẳn chỉ phục vụ một mục đích duy nhất là bán hàng hay lan tỏa thương hiệu tới khách hàng, đối tác mà nó còn là một sợi dây gắn chặt những nhân sự trong công ty với Văn hóa doanh nghiệp. Chúng tôi chọn cách trò chuyện với nhân viên trong Doanh nghiệp, chọn cách lắng nghe, chọn cách tham gia vào chính hoạt động của Doanh nghiệp để hiểu họ hơn và có thể xây dựng kịch bản một cách tốt hơn.

Có rất nhiều cách để xây dựng một văn hóa Doanh nghiệp.

Nó có thể là từ tinh thần của người lãnh đạo, nó có thể là một phần của Triết lý Kinh doanh. Để cho sợi dây đó được xuyên suốt từ người lãnh đạo, từ ban lãnh đạo tới từng phòng ban, nhân viên thì việc đào tạo văn hóa doanh nghiệp là việc phải kế hoạch. Phim doanh nghiệp cũng chính là một hình thức để làm truyền thông nội bộ, làm cuốn cẩm nang cho đào tạo Văn hóa doanh nghiệp.

Gần 8 năm tư vấn, xây dựng và đồng hành cùng các Doanh nghiệp trong sản phẩm phim doanh nghiệp.

Chúng tôi thấu hiểu rằng, việc xây dựng Phim doanh nghiệp không hẳn chỉ phục vụ một mục đích duy nhất là bán hàng hay lan tỏa thương hiệu tới khách hàng, đối tác mà nó còn là một sợi dây gắn chặt những nhân sự trong công ty với Văn hóa doanh nghiệp. Chúng tôi chọn cách trò chuyện với nhân viên trong Doanh nghiệp, chọn cách lắng nghe, chọn cách tham gia vào chính hoạt động của Doanh nghiệp để hiểu họ hơn và có thể xây dựng kịch bản một cách tốt hơn.

Có rất nhiều cách để xây dựng một văn hóa Doanh nghiệp, nó có thể là từ tinh thần của người lãnh đạo, nó có thể là một phần của Triết lý Kinh doanh. Để cho sợi dây đó được xuyên suốt từ người lãnh đạo, từ ban lãnh đạo tới từng phòng ban. Nhân viên thì việc đào tạo văn hóa doanh nghiệp là việc phải kế hoạch. Phim doanh nghiệp cũng chính là một hình thức để làm truyền thông nội bộ, làm cuốn cẩm nang cho đào tạo Văn hóa doanh nghiệp.
Với mỗi doanh nghiệp thì văn hóa luôn là một thứ rất cần thiết. Văn hóa là luồng gió mát khẽ thổi bên cạnh những nội quy, quy chế chặt chẽ. Nó cũng có thể như sợi dây mềm nhưng được buộc chặt trong Doanh nghiệp. Và nếu định giá thì đúng là vô giá.