Phím tắt adobe premiere 2022

Phím tắt adobe premiere

– Dự án mới:    Ctrl + Alt + N/  Hệ điều MAC:     Chọn + Cmd + N

– Trình tự mới:   Ctrl + N/ Cmd + N

– Phương tiện nhập khẩu: Ctrl + I / Cmd + I

– Xuất phương tiện: Ctrl + M / Cmd + M

– Tiết kiệm:  Ctrl + S / Cmd + S

– Lưu thành : Ctrl + Shift + S / Cmd + Shift + S

 – Đưa đón trái: J / J

– Đưa đón bên phải:  K / K

– Công cụ lựa chọn: V /  V

– Công cụ dao cạo: C / C

– Công cụ chỉnh sửa Ripple:  B /  B

– Ripple Trim trước:  Q / Q

– Ripple Trim Next:  W / W

– Ripple Delete : Shift + Del / Shift + Del

– Mở rộng Chỉnh sửa đã chọn lên Playhead:  E / E

– Tốc độ / Thời lượng: Ctrl + R / Cmd + R

– Phóng to:  = / =

– Thu nhỏ:  – / –

– Hoàn tác:  Ctrl + Z / Cmd + Z

– Làm lại:  Ctrl + Shift + Z / Shift + Cmd + Z

– Sao chép:  Ctrl + C / Cmd + C

– Cắt: Ctrl + X /  Cmd + X

– Dán: Ctrl + V / Cmd + V

– Chèn: , / ,

– Ghi đè:  . /  .

2. Phím tắt mặc định – Phím tắt adobe premiere 2022

Trong Adobe Premiere, có hai loại phím tắt Adobe Premiere thường dùng:

– Phím tắt ứng dụng: Phím tắt ứng dụng hoạt động xuyên suốt ứng dụng ngay cả khi không có bảng điều khiển cụ thể.

– Phím tắt bảng điều khiển: Các phím tắt trong bảng điều khiển sẽ chỉ hoạt động nếu bạn đang sử dụng bảng điều khiển cụ thể đó.

Trong một số trường hợp, các phím giống nhau có thể được sử dụng cho các lệnh khác nhau trong mỗi danh mục này (mặc dù điều này phụ thuộc vào cài đặt phím tắt của bạn).

Trên hết, các phím tắt của Adobe Premiere có thể được chia nhỏ hơn nữa thành các phân đoạn khác nhau. Hiểu được những loại này sẽ giúp bạn học dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn từng điều này trong phần tiếp theo.

– Phím tắt lệnh: Thực hiện các tác vụ như bắt đầu, đóng và lưu dự án.

– Phím tắt Clipboard: Các lệnh sao chép / dán cơ bản và nâng cao.

– Phím tắt công cụ : Các tác vụ hành động liên quan đến các công cụ Premiere Pro.

– Phím tắt điều hướng: Hữu ích để xem lại các dự án video của bạn.

3. Các phím tắt lệnh

Các kết quả các cửa sổ hệ điều hành Mac

– Dự án mới / Sản xuất: Ctrl + Alt + N / Chọn + Cmd + N

– Trình tự mới : Ctrl + N / Cmd + N

– Thùng mới:  Ctrl + B / Cmd + B

– Tiêu đề : Ctrl + T / Cmd + T

– Dự án mở / Sản xuất : Ctrl + O / Cmd + O

– Duyệt trong Adobe Bridge : Ctrl + Alt + O / Chọn + Cmd + O

– Đóng dự án : Ctrl + Shift + W /  Shift + Cmd + W

– Đóng:  Ctrl + W / Cmd + W

– Tiết kiệm : Ctrl + S / Cmd + S

– Lưu thành : Ctrl + Shift + S / Shift + Cmd + S

– Lưu bản sao:  Ctrl + Alt + S / Chọn + Cmd + S

– Nhập từ trình duyệt phương tiện:  Ctrl + Alt + I / Chọn + Cmd + I

– Phương tiện nhập khẩu : Ctrl + I / Cmd + I

– Xuất phương tiện : Ctrl + M / Cmd + M

– Nhận thuộc tính để lựa chọn : Ctrl + Shift + H / Shift + Cmd + H

– Thoát / Thoát Premiere Pro: Ctrl + Q / Cmd + Q

phim-tat-Adobe-Premiere-4.png?

4. Phím tắt Clipboard

 Về cơ bản, các phím tắt Adobe Premiere clipboard giúp chỉnh sửa dễ dàng hơn một chút và rất giống với các chức năng trên tài liệu Word.

– Hoàn tác: Ctrl + Z Cmd + Z

– Làm lại : Ctrl + Shift + Z Shift + Cmd + Z

– Cắt:  Ctrl + X Cmd + X

– Sao chép:  Ctrl + C Cmd + C

– Dán:  Ctrl + V Cmd + V

– Dán Chèn:  Ctrl + Shift + V Shift + Cmd + V

– Dán các thuộc tính:  Ctrl + Alt + V Chọn + Cmd + V

– Xóa vào & ra:  Ctrl + Shift + X Chọn + X

– Ripple Delete Shift + Delete Shift + Chuyển tiếp Xóa

– Bản sao:  Ctrl + Shift + / Shift + Cmd + /

– Chọn tất cả : Ctrl + A Cmd + A

– Bỏ chọn tất cả:  Ctrl + Shift + A Shift + Cmd + A

– Tìm thấy:  Ctrl + F Cmd + F

– Chỉnh sửa bản gốc:  Ctrl + E Cmd + E

phim-tat-Adobe-Premiere-3.png

5. Phím tắt công cụ

các phím tắt chỉnh sửa video mà bạn chắc chắn sẽ muốn ghi vào bộ nhớ. Tất cả các công cụ bạn cần để tạo video đỉnh cao đều nằm bên dưới. Và có thể đối với bạn, các phím này giống nhau cho cả người dùng Windows và Mac.

– Công cụ lựa chọn:  V V

– Theo dõi Công cụ chuyển tiếp:  Chọn A / A

– Theo dõi Chọn công cụ quay lại:  Shift + A / Shift + A

– Công cụ chỉnh sửa Ripple:  B / B

– Công cụ chỉnh sửa cuộn:  N / N

– Công cụ căng tỷ lệ : R / R

– Công cụ dao cạo:  C / C

– Công cụ trượt: Y / Y

– Công cụ Slide:  U / U

– Pen Tool:  P / P

– Dụng cụ cầm tay:  H / H

– Công cụ phóng to:  Z / Z

phim-tat-Adobe-Premiere-2.png?

Xưởng Phim rất mong các bạn học viên học thành thục các phím tắt để thực hiện công việc một cách thuận tiện.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hãy để lại thông tin đằng ký, để Xưởng Phim tư vấn miễn phí ngay hôm nay!