Phím tắt cho dựng phim

 

Phím tắt cho dựng phim

Adobe Premiere là một phần mềm dựng phim khá bổ biến hiện nay. Có nhiều bạn mong muốn học dựng phim thấy khó để các phím tắt. Vì vậy, đây là bài viết chúng tôi tổng hợp các phím tắt cơ bản  để các bạn có thể dễ dàng nhớ chúng.

Phím tắt Adobe Premiere điều khiển Timeline – Phím tắt cho dựng phim

J: Play video theo chiều ngược lại (Nếu muốn Video Play ngược nhanh hơn thì bấm liên tục phím J).

K: Dừng video.

L: Play video (Nếu muốn Video Play nhanh hơn thì bấm liên tục phím L)

←→ : Tiến thêm 1 frame.

Space: Play/Stop.

Enter: Render.

I: Đánh dấu điểm mark In trên một clip.

O: Đánh dấu điểm mark out trên một clip.

+/-: Phóng lớn TimeLine/ Thu nhỏ TimeLine

Delete: Xóa 1 source trên timeline.

Phím tắt cho Adobe Premiere để chọn công cụ cơ bản

V: tool Selection.

A: tool Track Select Forward.

Shift + A: tool Track Select Backrward.

B: tool Ripple Edit.

N: tool Roll Edit.

C: tool Razor.

Y: tool Slip.

U: tool Slide.

P: tool Pen.

H: tool Hand.

Z: Zoom In/ Out.

S: Snap (Turn on/ off).

X: tool Rate Strech.

<,>: tool Insert & Overwrite.

Phím tắt copy & paste trên Adobe Premiere – Phím tắt cho dựng phim

Ctrl/Cmd + C: Copy.

Ctrl/Cmd + X: Cut.

Ctrl/Cmd + V: Paste.

Ctrl/Cmd + Shift + /: Nhân đôi.

Ctrl/Cmd + Z: Undo.

Ctrl/Cmd + Shift + Z: Redo.

Ctrl/Cmd + A: Chọn tất cả.

Alt + Ctrl + V (Opt+Cmd + V đối với Mac): Dán các thuộc tính.

Alt + X (Opt + X đối với Mac): Clear In& Out.

Phím tắt bàn phím cho Adobe Premiere để tạo file mới

Ctrl/Cmd + Alt + N: Tạo khu bếp mới.

Ctrl/Cmd + N: Tạo file mới.

Ctrl/Cmd + O: Mở file mới.

Ctrl/Cmd + /: Bin mới.

Ctrl/Cmd + I: Nhập file.

Ctl+ Atl + I (Cmd+ Opt + I đối với Mac): Duyệt file để nhập vào

Ctrl/Cmd + M: Xuất file.

Ctrl/Cmd + Shift + S: Save As.

Ctrl/Cmd + W: Đóng Project.

Trên đây là những phím tắt cơ bản cho các bạn dựng phim trên phần mềm Adobe Premiere. Chúc cho bạn làm việc hiệu quả với phần mềm Adobe để tạo nên những thước phim hay mà các bạn mong muốn.