Chè dưới tán rừng hồi

Chè dưới tán rừng hồi

Chè dưới tán rừng hồi. Bình Gia được thiên nhiên ưu đãi với những khu rừng nguyên sinh, rừng đặc dụng, sông hồ tự nhiên, …

Chè dưới tán rừng hồi Chi tiết »