Làm video quảng cáo ấn tượng

Thù lao dựng phim

Thù lao dựng phim quá thấp. Đấy có thể nói đó là một bất công cho những người dựng phim khi nền điện ảnh nước …

Thù lao dựng phim Chi tiết »