Quy tắc một phần ba

“Quy tắc một phần ba trong quay phim” là quy tắc cơ bản, phổ biến mà các quay phim áp dụng hầu hết trong làm …

Quy tắc một phần ba Chi tiết »